Privacy

Restaurant Old Dutch hecht veel waarde aan de bescherming van privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze website. Restaurant Old Dutch is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar website maar informatie over deze bezoeken, bijvoorbeeld IP adressen, worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit ter identificatie van individuele personen.

De ten behoeve van informatieverzoeken of email verstrekte informatie wordt opgeslagen in een beveiligde database en wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks grote zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Restaurant Old Dutch is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website.

Restaurant Old Dutch behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in termen en condities, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein https://olddutch.net) op deze website brengen u naar websites van derden waarbij Restaurant Old Dutch niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Op de inhoud van deze website (alle teksten, beelden, geluiden, programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze website aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Restaurant Old Dutch.

┬ę2017 Restaurant Old Dutch. Alle rechten voorbehouden.